Diensten

Projectmanagement


De organisatie van een project bepaald voor een groot deel het rendement van een project.


“Mebato” beschikt over ervaring in de realisatie van multidisciplinaire projecten en kan de organisatie en begeleiding van een project op zich nemen (brown field en green field projecten).


Projecten zullen bij voorkeur uitgevoerd worden volgens Prince2.


Projectengineering


Voor het welslagen en de beheersbaarheid van een project is een juiste project definitie van groot belang.


Factoren als de projectinhoud, de projectcalculatie (projectbudget) en de projectplanning zijn bepalend voor de sturing en controle op het rendement en de doorlooptijd van het project.


“Mebato” beschikt over de kennis en ervaring om de juiste stappen te zetten.


Projectondersteuning


“Mebato” kan ook ondersteuning bieden op onderdelen van een project.


Meer concreet kan daarbij worden gedacht aan bijvoorbeeld:


•advies technisch en organisatorisch

•scope definiëren van project

•opstellen van projectspecificaties

•opstellen  systeemspecificaties

•planning van de projectwerkzaamheden

•engineering van het project

•begeleiding bij het productietraject

•organiseren of begeleiding bij testen

•begeleiding bij CE-markering (risicoanalyse)

•schrijven van handleidingen

•schrijven van procesbeschrijvingen

•begeleiding bij implementatie

•begeleiding inbedrijfstelling

Copyright © 2021 by "Mebato b.v."   -   All rights reserved   -   E-mail: info@mebato.nl